Батхүү овогтой Нармандах

  • Ургийн овог: Бөөрийхөн
  • Утасны дугаар:
  • Төрсөн он, сар, өдөр:
  • Цол: Аймгийн гоц мэргэн
  • Спортын зэрэг:
  • Үнэмлэх, тэмдэгний дугаар: 18-03
  • Харьяалал: Ховд.Жаргалант сум

Үндэсний спортыг дэмжигч байгууллагууд

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монголын Шагайн Харвааны Холбоо