Оргодол овогтой Загдсүрэн

  • Ургийн овог: Өндөр
  • Утасны дугаар: ВС91040710
  • Төрсөн он, сар, өдөр: 2018-10-26
  • Цол: Монгол улсын Мэргэн
  • Спортын зэрэг: байхгүй
  • Үнэмлэх, тэмдэгний дугаар: 216
  • Харьяалал: Баянхонгор аймгийн Шинэжинст

Үндэсний спортыг дэмжигч байгууллагууд

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монголын Шагайн Харвааны Холбоо