Тогтохбуян овогтой Базарханд

  • Ургийн овог: Боржигон
  • Утасны дугаар: ЗЮ62021010
  • Төрсөн он, сар, өдөр:
  • Цол: Монгол улсын Гарамгай мэргэн
  • Спортын зэрэг: байхгүй
  • Үнэмлэх, тэмдэгний дугаар:
  • Харьяалал: Улаанбаатар

Үндэсний спортыг дэмжигч байгууллагууд

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монголын Шагайн Харвааны Холбоо