Ургийн овог: ШАРЫНХАН

Овог: БАДАРЧИН

Нэр: ШИНЭНБАЯР

Цол: Монгол улсын даяар дуурсах дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Спортын мастер

Харьяалал: Улаанбаатар Баянгол