Ургийн овог: Дива

Овог: Сандуйжав

Нэр: Энхтөр

Цол: Монгол улсын даяар дуурсах дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Спортын мастер

Харьяалал: Дорнод Халхгол сум

Ургийн овог: Шарынхан

Овог: Бадарчин

Нэр: Шинэнбаяр

Цол: Монгол улсын даяар дуурсах дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Спортын мастер

Харьяалал: Улаанбаатар Баянгол