Ургийн овог: Боржигин

Овог: Мөнхбаяр

Нэр: Батцэнгэл

Цол: Монгол улсын өсөх идэр мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Өргөн сум