Санамж: Харваач нь энэхүү анкетийг үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй. Энэхүү мэдээлэл нь МШХХ-ны албан ёсны вэб хуудсанд байрших болно.

Харваачийн анкет

1. Товч танилцуулга

Үндэсний спортыг дэмжигч байгууллагууд

© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монголын Шагайн Харвааны Холбоо