Оны шилдэг шалгаруулах

МШХХ-ны тэргүүлэгчдийн 2019 оны 1 дүгээр

сарын 6-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын хавсралт

МОНГОЛЫН ШАГАЙН ХАРВААНЫ ХОЛБООНООС ЖИЛ БҮР УЛАМЖЛАЛ БОЛГОН ОНЫ  ШИЛДЭГИЙН ШИЛДЭГ, ШИЛДЭГҮҮДИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ БОЛЗОЛ

МШХХ-ноос салбар холбоо, зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, баг болон харваачдын зүтгэл, авьяас чадварыг үнэлж урамшуулах, тэдгээрийг сурталчлах,  туршлага, арга барилаас нь суралцуулах, тэднээр бахархах, үлгэр дууриалал авах зорилго дор энэхүү шилдэгийн шилдэг, шилдэгүүдийг оны онцлог үр дүн болгон шалгаруулж, урамшуулж байхыг чухалчилна.

Тухай бүр дараахь болзолыг хангасан салбар холбоо, зөвлөл, харваачдын талаарх орон нутгийн Нутгийн удирдлагын байгууллага, салбар холбооноос ирүүлсэн тодорхойлолт материалыг тухайн жилийн 12 дугаар сарын эхний долоо хоногт МШХХ-ны тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн тодруулна.Үүнд:

Нэг. Шилдэгийн шилдэг болон шилдэг салбар холбоо

Тухайн жилд дараах шалгуур үзүүлэлтээр 3 хүртэл салбар холбоог шалгаруулна.

 • Тухайн орон нутгийнхаа Нутгийн удирдлагын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, шагайн харвааг түгээн дэлгэрүүлэх үйл хэрэгт орон нутгийнх нь төр захиргааны байгууллагууд болон иргэд аж ахуйн нэгжүүд дэмжлэг үзүүлж байгаа 0-5 оноо
 • Холбооныхоо үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, байнгын ажиллагаатай болгон үйл ажиллагаагаа олон түмэнд сурталчлан ажиллаж байгаа 0-3 оноо
 • Гишүүдийнхээ бүртгэлийг бүрэн чанартай хийж, тэднийхээ  хураамжийг бүрэн төвлөрүүлүүлж байгаа 0-5 оноо
 • Салбар холбоогоо байртай болгож, дотоод ажил нь цэгцэрсэн, мэдээ мэдээллээ цаг хугацаа хоцроохгүй хүргэж байгаа
 • Аймаг, орон нутагтаа үйл ажиллагаагаа явуулж буй салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж туслаж байгаа 0-5 оноо
 • Тухайн орон нутагтаа харваачдынхаа идэвх санаачлага дор уралдаан тэмцээнүүдийг аливаа зөрчил гаргахгүй сайн зохион байгуулж байгаа 0-5 оноо
 • Тухайн орон нутгийн тойром харваануудыг сэргээж болон уламжлуулан харвуулж байгаа 0-3 оноо
 • Шавь сургалтыг дэмжиж аймгийнх нь харваачид, багийн  тоо жил жилээр өссөн, шинэ залуу харваачдыг олноор төрүүлж байгаа 0-5 оноо
 • Нэр хүндтэй ахмад болон цолтой харваачдыг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх үйл ажиллагааг жил бүр зохион байгуулж байгаа 0-5 оноо
 • Тухайн орон нутгийн баг, харваачид улсын чанартай тэмцээнүүдэд өндөр амжилт үзүүлж байгаа 0-3 оноо

Хоёр. Шилдэгийн шилдэг болон шилдэг салбар зөвлөл

Тухайн жилд дараах шалгуур үзүүлэлтээр 5 хүртэл салбар зөвлөлийг шалгаруулна.

 • Тухайн сум, дүүрэг, хотынхоо Нутгийн удирдлагын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, шагайн харвааг түгээн дэлгэрүүлэх үйл хэрэгт орон нутгийнх нь төр захиргааны байгууллагууд болон иргэд аж ахуйн нэгжүүд дэмжлэг үзүүлж байгаа 0-5 оноо
 • Зөвлөлийнхөө үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, байнгын ажиллагаатай болгон үйл ажиллагаагаа олон түмэнд сурталчлан ажиллаж байгаа 0-3 оноо
 • Гишүүдийнхээ бүртгэлийг бүрэн чанартай хийж, тэднийхээ  хураамжийг бүрэн төвлөрүүлж байгаа 0-5 оноо
 • Салбар зөвлөлөө харваачдын байртай болгож, дотоод ажил нь цэгцэрсэн, мэдээ мэдээллээ цаг хугацаа хоцроохгүй хүргэж байгаа 0-5 оноо
 •  Орон нутагтаа харваачдынхаа идэвх санаачлага дор уралдаан тэмцээнүүдийг аливаа зөрчил гаргахгүй сайн зохион байгуулж байгаа 0-5 оноо
 • Орон нутгийн тойром харваануудыг сэргээж болон уламжлуулан харвуулж байгаа 0-5 оноо
 • Шавь сургалтыг дэмжиж хот, сум, дүүргийнх нь харваачид, багийн  тоо жил жилээр өссөн, шинэ залуу харваачдыг олноор төрүүлж байгаа 0-5 оноо
 • Нэр хүндтэй ахмад болон улсын цолтой харваачдыг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх үйл ажиллагааг жил бүр зохион байгуулж байгаа 0-5 оноо
 • Тухайн орон нутгийн баг, харваачид тив, улс, аймгийн чанартай тэмцээнүүдэд өндөр амжилт үзүүлж байгаа 0-5 оноо

Гурав. Шилдэгийн шилдэг болон шилдэг баг

 • Жилийн турш бүрэлдэхүүнээ өөрчлөхгүй харваж байгаа
 • Үндэснийхээ хувцас хэрэгслийг өмсөж хэрэглэж хэвшсэн байгаа
 • Тухайн жилийн дараахь тэмцээнүүдэд хүртсэн  онооны нийлбэр дүнгээр нь эрэмбэлж 5 хүртэл багийг шалгаруулна. Үүнд:
 • Үндэсний спортын наадам
 • УАШТ
 • Үндэсний их баяр наадам

                                                      1-р байр 10 оноо

                                                      2-р байр 8 оноо

                                                      3-р байр 5 оноо

                                                      Шагналт байр 2 оноо

 • Их тойром
  • Сар шинийн харваа
  • Монгол бахархалын харваа
  • МШХХ-ны цомын тэмцээн

1-р байр 5 оноо

2-р байр 3 оноо

3-р байр 2

Шагналт байр 1 оноо

 • МШХХ-ны тухайн жилийн уралдаан тэмцээний жагсаалтад хамрагдсан дээрх тэмцээнүүдээс бусад тэмцээн, тойромд 30-аас дээш баг оролцож тоглосон тэмцээнүүд

1-р байр 3 оноо

2-р байр 2 оноо

3-р байр 1 оноо

            Дөрөв. ”Гандуу дээлт “ шилдэг баг

            МШХХ-ноос тухайн жилд зохион байгуулахаар батлагдсан уралдаан тэмцээн, тойрмуудаад оролцсон байдлыг харгалзан 3 хүртэл багийг шалгаруулна. Ингэхдээ тухайн баг бүрэлдэхүүнээ өөрчлөхгүйгээр тэмцээн, тойрмуудад оролцсон байх, мөн үндэснийхээ хувцас хэрэглэлийг эдэлж хэрэглэж хэвшсэн байх, шагайн харваагаа сурталчлах чиглэлээр ямарваа ажлыг санаачилж хэрэгжүүлсэн байхыг мөн харгалзана.

Тав.  Шилдэг харваач

            Тухайн жилийн УАШТ-ны хувийн цуваа харвааны тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн харваачийг энэхүү номинацын эзнээр шалгаруулна.

            Зургаа. Шилдэг ахмадын  баг, харваач

            Тухайн жилд зохион байгуулагдсан Ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд түрүүлсэн багийг энэ номинацийн эзнээр тодруулна. Мөн түрүүлсэн багаас нэг харваачийг нь шилдэг ахмад харваачаар тодруулж шалгаруулна.

            Долоо. Шилдэг уухайч

            Оны шилдэг уухайчийг нийт харваачдын дунд 9 дүгээр сарын 15-наас 10 дугаар сарын 15-ны хооронд санал асуулга явуулж, энэ жилийн тойром, тэмцээнүүдэд оролцохдоо уухайлж байгаа байдлаараа хамгийн олон харваачийн дэмжсэн саналыг авч чадсан харваачийг  оны шилдэг уухайчаар тодруулна.

            Найм. Оны шилдэг залуу харваач

            МШХХ-ны болон салбар холбоо, зөвлөлийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог, нийгмийн идэвхи сайтай, шагайн спортоор хичээллэж тодорхой түвшинд танигдсан, ямар нэгэн сайн үйлийг бүтээгч 35 хүртэлх насны харваачийн талаар салбар холбоо, зөвлөлөөс ирүүлсэн тодорхойлолтыг харгалзан сонгож шалгаруулна.

            Ес. Шилдэг урлаач

Тухайн жилд шагайн харвааны хэрэгсэл, төрөл бүрийн эдлэл хэрэглэлийг олныг, мөн үзэмж чанар сайтай урласан урлаачдаас тайланг нь хүлээн авч 1 урлаачийг шалгаруулж шагнана.

Арав. Шагайн харвааг дэмжигч шилдэг байгууллага

            МШХХ-ны болон  салбар холбоо, зөвлөлийн үйл ажиллагааг бодитоор дэмжиж ажилласан 3 хүртэлх байгууллагыг шалгаруулж “ХҮНДЭТГЭЛ” хадгалуулна. Чингэхдээ тэмцээн уралдааныг ивээж дэмжсэн, зарим баг харваачдыг олон жил тасралтгүй дэмжиж байгаа, байгууллага дээрээ шинээр залуучуудад шагай харвах хичээллэх боломжийг хангаж, шавь сургалтыг  дэмжиж байгаа, шагайн харвааг сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэхэд санаачлагатай ажиллаж байгаа, шагайн харвааны байр, асар барьж байгуулж харваачдын ая тухыг хангаж байгаа, тэмцээн уралдаан явуулах заал танхимаар туслаж байгаа, ахмад өндөр настай харваачдыг гадаад орноор аялуулж байгаа, шагайн харвааны талаар  судалгаа хийх, хөшөө дурсгал босгож өгсөн  зэрэг үйл хэргийг алдаршуулж шалгаруулна.

tirupur sex hotmoza.tv ypsporn
www.xxxvideo.com kashtanka.tv dudh tipa
sarika heroine doodhwali.net new x vedio
javforme go-indian.pro hd x vedio
bengali sexy video bf indiansexmms.info x hamstee
x vodeos.com anybunny.mobi draftsexporn
teluguwap.net com redwap.me filmywap.in
hindi blue sex video javmobile.mobi bengali hot panu
tamil rape dirtyindianporn.info park xvideo
greater noida sobazo.com olx ahmedabad
bangla blue cinema rajwap.tv indian porn free download
sunny leone sex vids redwap2.com free. sex
koihime hentai hentai.name animed porn
tamil xossip justindianporn.net indian six mms
bangladesi xxx video redwap2.com indian aunty group sex videos