• “МОНГОЛ ӨВ” шагайн харвааны асар
    "МОНГОЛ ӨВ" шагайн харвааны асар нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага нь 2020 оны 05 дугаар сараас монгол шагайн харвааны сургалт, судалгаа, спорт клубын зорилготойгоор байгуулагдсан. Гурван багш, с
  • ЗАСАГТ ХАН – 21 шагайн клуб
    ЗАСАГТ ХАН - 21 шагайн харвааны клуб нь Монгол улсын мэргэн Ж.Цагаанзааны санаачилгаар байгуулагдан 2000 оноос тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа манай анхны клубуудын нэг юм. Харваачдын бэлтгэ