Ургийн овог: Шагайт

Овог: Даваасүрэн

Нэр: Дамбапэлжээ

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Төв Баянцагаан сум

Ургийн овог: Боржигон

Овог: Баярхүү

Нэр: Хувьтөгөлдөр

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Хөвсгөл сум

Ургийн овог: Боржигон

Овог: Цэндсүрэн

Нэр: Даваажав

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Сайншанд сум

Ургийн овог: Баян

Овог: Отгонбаяр

Нэр: Азбаяр

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Улаанбадрах сум

Ургийн овог: Боржигон

Овог: Жаргал

Нэр: Эрдэнэбат

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Сайншанд сум

Ургийн овог: Өндөр

Овог: Чимэддорж

Нэр: Гомбо

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Сайншанд сум

Ургийн овог: Боржигон

Овог: Баярсайхан

Нэр: Бөхбаяр

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дархан-Уул Дархан сум

Ургийн овог: Арвай хээр

Овог: Баярцэнгэл

Нэр: Хонгор

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Даланжаргалан сум

Ургийн овог: Тайжууд

Овог: Болдбаатар

Нэр: Баасансүрэн

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Айраг сум

Ургийн овог: Боржигин

Овог: Загд

Нэр: Лхагвасүрэн

Цол: Монгол улсын дархан мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Айраг сум