Ургийн овог: ТАЙЖ

Овог: Ханддорж

Нэр: Бүүвэйбаатар

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дундговь Сайнцагаан сум

Ургийн овог: Боржигон

Овог: Игнэн

Нэр: Дэлэг

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Төв Зуунмод сум

Ургийн овог: хулд

Овог: Сээгвээ

Нэр: Цэрэндорж

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дундговь Сайнцагаан сум

Ургийн овог: Доржморьч

Овог: Агваанлувсан

Нэр: Дэлгэрсайхан

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Спортын мастер

Харьяалал: Дорноговь Сайхандулаан сум

Ургийн овог: Боржигон Тэлмэн

Овог: Лувсанчүлтэм

Нэр: Ганболд

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Спортын мастер

Харьяалал: Дорноговь Дэлгэрэх сум

Ургийн овог: Боржигон

Овог: Мажиг

Нэр: Базар

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Спортын мастер

Харьяалал: Дорноговь Өргөн сум

Ургийн овог: Ерөөлт

Овог: Баянжав

Нэр: Сумьяа

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Замын-Үүд сум

Ургийн овог: Халх Монгол

Овог: Лувсан

Нэр: Ухнаа

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Өргөн сум

Ургийн овог: Боржигин

Овог: Жамбал

Нэр: Баттөмөр

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Өргөн сум

Ургийн овог: Аливаа

Овог: Шархүү

Нэр: Сүрэнхор

Цол: Монгол улсын харьшгүй мэргэн

Спортын зэрэг: Зэрэггүй

Харьяалал: Дорноговь Айраг сум